Connect with us

Đang miễn phí hai tài liệu dạy Photoshop và thiết kế web giá 150USD

TECHNEWS

Đang miễn phí hai tài liệu dạy Photoshop và thiết kế web giá 150USD

Hôm nay hai tác giả dạy Photoshop và thiết kế web (HTML, CSS) đang cho phép bạn tải về hai bộ tài liệu giá trị để tự học Photoshop và thiết kế web tại nhà.

Đầu tiên là bộ dạy Photoshop có tên Photoshop Beginners Mastery: Zero to Hero in Photoshop với thời lượng học video là 2,5 tiếng, tài liệu khá cơ bản dành cho người chưa biết gì về Photoshop luôn, trị giá 50USD. Bạn hãy sử dụng coupon LEARN_PHOTOSHOP mua để có thể mua miễn phí hoàn toàn tài liệu này. Mua tại đây.

Bộ tài liệu thứ hai trị giá 100USD có tên Web Developer Course on Creating a Business Website giúp bạn tìm hiểu về HTML, CSS và có thể tự mình thiết kế một website cho cá nhân, công ty,… Bạn hãy sử dụng coupon dealaplus100 để có thể mua miễn phí. Mua tài liệu tại đây.

Ngoài ra Udemy đang vào đợt giảm giá tài liệu khi rất nhiều tài liệu có giá chỉ 10USD, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

More in TECHNEWS

To Top