Connect with us

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War

PHIM

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War

Loạt ảnh cosplay dưới đây được thực hiện về 2 nhân vật Winter Sodier và Black Widow trong bộ phim trên. Nếu như bạn còn nhớ thì trong phim, chúng ta cũng được thưởng thức một trận đấu ngắn giữa Winter Sodier và Black Widow. Tất nhiên, nhờ cánh tay máy, Winter Sodier dễ dàng hạ gục Black Widow chỉ trong vài nốt nhạc.

Thậm chí, trong chính Captain America: Winter Sodier thì Black Widow cũng suýt bị Winter Sodier giết hại.

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay tuyệt đẹp về Captain America: Civil War

Xem thêm trong chuyên mục PHIM
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top