Connect with us

Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại

lien minh huyen thoai cosplay - Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại

GAME

Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại

Trong Liên Minh Huyền Thoại, Janna vốn là một nữ pháp sư, theo học phép thuật khi còn là một cô nhi lớn lên giữa tình trạng hỗn loạn của thành phố Zaun. Truy cầu lẽ phải cho thế giới bất công (cụ thể là sự điên loạn hiện tại của thành phố Zaun), Janna đã mang tài năng của mình đến với đấu trường công lý.

Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại

Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại

Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại
Cosplay tuyệt đẹp của Janna trong Liên Minh Huyền Thoại

Xem thêm trong chuyên mục GAME
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top