Connect with us

Chèn tập tin Google Drive vào Evernote

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Chèn tập tin Google Drive vào Evernote

Ứng dụng ghi chú Evernote vừa bổ sung một tính năng rất hay là cho phép bạn chèn các tập tin Google Drive trực tiếp vào ghi chú trên Evernote. 

Theo đó bạn có thể chèn nội dung trên Google Drive vào Evernote ngay từ trình soạn thảo ghi chú bằng cách nhấp vào nút Google Drive trên thanh menu soạn thảo. Bạn có thể tham khảo video dưới đây để biết rõ thao tác:

Xem thêm:  Dữ liệu "đám mây" sẽ ra sao khi hết thời hạn miễn phí dung lượng cao?

More in CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

To Top