Connect with us

Chặn quảng cáo trên iPhone với Purify

iOS

Chặn quảng cáo trên iPhone với Purify

Purify là ứng dụng được viết cho iOS 9 với khả năng chặn quảng cáo tuyệt vời. Nếu ứng dụng Apple chấp nhận và đưa lên kho Appstore thì đây là điều thực sự không được vui với các nhà quảng cáo và các trang thông tin sống dựa vào quảng cáo.

 

[intense_video video_type=”youtube” video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=VzJfyB6LrJs”]

Continue Reading
You may also like...

More in iOS

To Top