Connect with us

Biến công việc của bạn thành những nhiệm vụ trong game

ỨNG DỤNG

Biến công việc của bạn thành những nhiệm vụ trong game

Nếu bạn quản lý công việc hàng ngày theo từng nhiệm vụ (task), hẳn bạn sẽ khá chán nếu hàng ngày nhìn cái danh sách nhiệm vụ khá chán. Vậy bạn có thể tối ưu nó với Quest Turns.

quest-turns-1

Thực ra ứng dụng này của chỉ giúp bạn lên danh sách các công việc hàng ngày. Nhưng với cách thể hiện hoàn toàn mới, đó là mỗi nhiệm vụ là một Quest trong game, mỗi Quest vậy sẽ có một con “trùm”. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, bạn có thể vuốt màn hình một cái để diệt con trùm và xem như Quest đó kết thúc. Rất thú vị đúng không bạn!

quest-turns-2 quest-turns-3

Quest Turns có giá 1,99USD trên Appstore và hỗ trợ Apple Watch. Bạn có thể tải về tại đây.

More in ỨNG DỤNG

Quảng cáo


To Top