Connect with us

Bạn có thể bắt Pokémon ở đâu trong Pokémon GO?

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Bạn có thể bắt Pokémon ở đâu trong Pokémon GO?

Do Pokemon xuất hiện ngẫu nhiên nên sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống khó đỡ để bạn bắt Pokémon trong Pokémon GO.

pokemon-go-1

Trong ly nước

pokemon-go-2

Ngay trên cuộn giấy vệ sinh

pokemon-go-3

Bên lòng đường

pokemon-go-4

Con cá ở đâu đây?

pokemon-go-5

Ngay trên đồ ăn

pokemon-go-6

Pokémon dắt cún đi dạo?

pokemon-go-7

Pokémon cũng biết xỉn?

pokemon-go-8

Tự tử?

pokemon-go-9

Trên quầy siêu thị

pokemon-go-10

Rất tiện khi xuất hiện ngay trên chảo

 

More in CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

To Top